Skip to Content

SIA SINHRO Kvalitātes politika

 

Sadarbojoties viss ir iespējams!

  1. Savā darbībā SIA «SINHRO» orientējas uz kvalitatīvu darbu izpildi ar pasūtītāju saskaņotajos termiņos.
  2. Pirms darbu uzsākšanas tiek noskaidrotas klientu vajadzības un iespējas, kā arī klientam labākie iespējamie risinājumi.
  3. Darbu izpilde notiek pēc abpusējas saskaņošanas, izmantojot pārbaudītus piegādātājus un pasaulē atzītu firmu materiālus, jaunākās pieejamās tehnoloģijas, kā arī ievērojot likumdošanas prasības. Darba rezultātiem jāatbilst saskaņotajām prasībām un jābūt ergonomiski un dizainiski labi noformētiem.
  4. Galvenais darba rezultāta vērtējums ir pasūtītāja apmierinātība un SIA «SINHRO» pozitīvs veidols.
  5. Pasūtītāja apmierinātība tiek noskaidrota gan darbu izpildes gaitā, gan pēc darbu pabeigšanas.SIA «SINHRO» plāno savu darbību un regulāri analizē padarītos darbus, darbības rādītājus. Analīzes rezultātus izmanto mērķu noteikšanai un turpmākās darbības pilnveidošanai.
  6. Darbinieki tiek izvēlēti pamatojoties uz to profesionālajām spējām un uzņēmības. Vadība veicina darbinieku profesionālo izaugsmi, ir ieinteresēta to apmierinātības un augstākas labklājības sasniegšanā.

 

How to SEO and SEM | page