Skip to Content

SINHRO kvalifikācija: sertifikāti

 

 

  
SIA "Sinhro" Komersanta reģistrācijas apliecība SIA "Sinhro" Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai (Izsniegts Leonīdam Driķim)
 
  
Sertifikāts elektroietaišu projektēšanai (Izsniegts Leonīdam Driķim) Sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanai (Izsniegts Viktoram Kozlovam) Sertifikāts elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudei un mērīšanai (Izsniegts Viktoram Kozlovam)
 
  
Sertifikāts elektroietaišu projektēšanai (Izsniegts Vadimam Magomedovam) Sertifikāts elektroietaišu eksluatācijai (Izsniegts Igoram Krasovskim) Sertifikāts elektroietaišu izbūvei, eksluatācijai un tehnisko parametru mērīšanai  (Izsniegts Jānim Jaunžeikaram)
    
Sertifikāts saules paneļu projektēšanai, montāžai un apkalpošanai (Izsniegts Leonīdam Driķim)    

 

How to SEO and SEM | page